Barion Pixel

 

I. JELEN ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek( továbbiakban: ÁSZF) a B.M.Handyman Nívó Kft.(Cégjegyzékszám: 13 09 200094, Székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12. Képviselő: Bódai Vivien – Ügyvezető, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és fogyasztónak minősülő ügyfelei között létrejött olyan adásvételi ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza, akik a www.klimadirekt.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) működtetett webshopon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában jönnek létre.

Az ÁSZF alapján a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek külön írásbeli szerződést nem kötnek.

Jelen ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Felhasználó az általános szerződési feltételek tudomásul vételével elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és a szolgáltatás igénybevételével hatályos.

Jelen ÁSZF 2022. szeptember 15-től hatályos.

II. Általános rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel –
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A vásárlót érintő kötelezettségekről az NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) weboldalán folyamatosan frissülő „Jogszabályok” és GYIK menüpontban tájékozódhat.
Szolgáltató, mint olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás F-ÜHG-val előtöltött, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő, nem hermetikusan zárt, alkalmazást, hűtőegységet (a továbbiakban: berendezés) (pl. split klíma) értékesít, köteles – eredeti, cégszerűen kiállított, egyedi azonosítóval ellátott – telepítési tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) generálni. A telepíttető köteles aláírásával igazolni, hogy képesített vállalkozás végzi a berendezés telepítését, valamint a tanúsítványon a nevét és a szerelés helyszínét (címét) megadni.

III. A megvásárolható termékek, szolgáltatások

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékről fotót jelenít meg.
A termékek online, a webshopon keresztül rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
Akciós ár bevezetése esetén, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióval érintett termékkörről, az akciós árakról és az akció pontos időtartamáról, eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről, az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, és az abban való részvétel feltételeiről.


IV. A megrendelés és a szerződés létrejötte

A Felhasználó kiválasztja a terméket, és megjelöli, hogy az adott termékből hány darabot kér, majd a „Kosárba” feliratra kattintva a kiválasztott termék(ek)et kosárba helyezi.
A Felhasználó a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, és módosíthatja.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a szállítási mód kiválasztását követően, minden költséget tartalmaz. A kifizetett összeg mindaddig előlegként és nem vételár kiegyenlítéseként kerül könyvelésre a Szolgáltató számláján, amíg Szolgáltató a megrendelést vissza nem igazolta.
A kosár tartalmát a Felhasználó a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintással véglegesíti. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését automatikus rendszerüzenet formájában elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.
A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonya megrendelésnek az ügyfélszolgálat általi visszaigazolásával jön létre (a továbbiakban visszaigazolás), a szerződés megkötése napjának ez minősül. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól (Elker. tv. 6. § (2) bek.), a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony nem jön létre.


V. A termék beszerelése és díj

A termék ára a beszerelés díját nem tartalmazza. A szolgáltató beszerelést nem értékesít, szerelő közvetítését (szerelésszervezést) viszont igény szerint biztosíthat a felhasználó felé. A termék beszerelését a Szolgáltató által ajánlott, a Szolgáltató szerelői partnerhálózatának tagja végzi, akit Felhasználó a telepítési munkával közvetlenül bíz meg.
A termék beszerelése körében, függetlenül attól, hogy a Felhasználó melyik opciót választja, a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja, tekintettel arra, hogy a termék beszerelésére és az eszerinti díjfizetésre a szerelő és a Felhasználó közötti külön jogviszony alapján kerül sor.


VI. Fizetési módok

A fizetendő végösszegről a Felhasználó a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A fizetendő végösszeg valamennyi, a termék árán felül felszámítandó költséget is tartalmazza.

a) Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés az Barion Payment Zrt. által üzemeltetett Barion online fizetési rendszerrel történik.A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

b) Banki átutalás:A termékek és szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: Raiffeisen Bank Rt. Székesfehérvár 2. sz.Fiók (8000 Székesfehérvár, Palotai u. 1. ) Kedvezményezett neve: B.M.Handyman Nívó Kft. Kedvezményezett számlaszáma: 12023101-01689918-00100009


VII. A teljesítés

A megrendelések leadására bármikor lehetőség van, azonban a megrendelések feldolgozása és ennek visszaigazolása az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében történik.
A szállítás határideje a megrendelés visszaigazolását követő 8 munkanap. A Szolgáltató, abban az esetben, ha ettől eltérő határidőben tud szállítani azt a termék megjelenítésénél és leírásánál külön jelzi.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelt termék, vagy a termék a megrendelés szerinti darabszámban nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót regisztrált e-mail címén haladéktalanul tájékoztatni, felajánlva a részszállítást, vagy a rendeléstől való elállás lehetőségét. Döntéséről a Felhasználó az e-mail kézbesítésétől számított 3 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Amennyiben 3 napon belül Felhasználó nem ad írásos visszajelzést, úgy rendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, és erről e-mailben értesíti a Felhasználót.


VIII. Kiszállítás, átvételi módok és szállítási költség

Átvételi módok:

Személyes átvétel esetén az átvétel díjmentes, minden más esetben a Felhasználó a megrendelt termék árán felül szállítási költséget köteles fizetni. Személyes átvétel esetén a Szolgáltató jogosult meggyőződni a terméket átvevő egyéb addig nem kért személyazonosító adatairól és lakcíméről a terméket átvevő személyazonosságának ellenőrzése keretében, annak meggyőződése végett, hogy a terméket az arra jogosult, azaz a Felhasználó, vagy annak meghatalmazottja veszi át.
Amennyiben a terméket átvevő jogosultságát a termék átvételére nem igazolja, a Szolgáltató a termék átadását megtagadhatja.
Átvétel helye: 8000 Székesfehérvár Gáz utca 7.

b) Futárszolgálat (Házhozszállítás): Csomagját Magyarország területén a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS), munkatársai fogják kiszállítani Önnek. Abban az esetben ha a megrendelt termék ára eléri a 300.000 Ft-ot, akkor a szállítás költségét Szolgáltató állja.

 A kiszállítás díja a webshopon történő megrendelés során történő kiválasztás után hozzáadódik a számla összegéhez, így a megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal együtt kerül kifizetésre.

A csomag átvétele és az ehhez kapcsolódó felelősség korlátozása
A szállításból, így különösen a helytelen vagy hibás szállítási cím megadásából fakadó jogkövetkezményekért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja. Futárszolgálat igénybevétele esetén a csomagok kézbesítésére a futárszolgálat oldalán megtalálható szállítási módok szerinti időszakban kerül sor.

Futárszolgálatok szolgáltatási feltételei:
GLS: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A sérülésből fakadó igényeit a Felhasználó a futárszolgálattal szemben érvényesítheti, azokért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja.

Amennyiben a megvásárolt terméket Szolgáltató fogja beszerelni, üzembe helyezni Megrendelő számára, a szállítás minden esetben ingyenes.


IX. Az elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a magánszemély Felhasználó, mint fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amelynek értelmében visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó a megrendelt terméket átvette. A Felhasználót az elállás joga a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti. Ebből következően a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést a termék átvételét megelőzően megkezdi, mégpedig a VII/2. pontban vállaltak szerint. A Felhasználó az elállás jogát az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen keresztül megküldött jognyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja. Az elállási jognyilatkozatot a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja.
A Felhasználó elállási jogának gyakorlása körében köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti a termék árát, azonban- a termék beszerelése során keletkezett értékcsökkenést (pl. műanyag burkolat sérülése) a termék árába minden esetben beszámítja,- a termék beszerelésének díját a Szolgáltató vissza nem téríti, és- a termék visszaküldésének valamennyi költségét (csomagolás és visszaszállítás) a Felhasználónak kell viselnie. A Felhasználó a megrendelt terméket személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére. Amennyiben a Felhasználó a termék megfelelő visszacsomagolásáról nem gondoskodik, és emiatt a termékben kár keletkezik, a Szolgáltató ezt a kárt a beszereléssel együtt járó értékcsökkenésen felül a termék árába szintén beszámíthatja. A termék árát a Szolgáltató annak igazolt visszaérkezésétől számított 15 napon belül, banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelni.

X. Panaszkezelés

A Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy a megrendelést a weboldalon vállalt minőségben, a Felhasználó megrendelése alapján és megelégedése mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználónak a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kifogása merül fel, panaszát az Ügyfélszolgálat elérhetőségei között megadott e-mailcímen jelezheti.
A Szolgáltató a Felhasználó panaszát megvizsgálja, majd annak beérkezésétől számított 15 napon belül a panasz kivizsgálásának eredményéről visszajelzést küld a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, álláspontját indokolja. A panaszkezeléssel kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató 1 évig őrzi.
A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken: Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677
8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
NFH Regionális Hatóság ügyfélszolgálati irodája
Nyitva tartás: Csütörtök 8.00 – 12.00
Telefonos tanácsadás (08:00-18:00-ig)
Tel. / Fax.: +36-22-327-652

XI. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató, egyben Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az iránt, hogy a Felhasználók adatait a Szolgáltatás igénybevétele során a jogszabályokkal összhangban kezelje. A vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Az Adatkezelő teljes körűen biztosítja a Felhasználónak az általa megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja, a személyes adatokat zártan kezeli.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést a Felhasználó megismerhesse, és részére hozzáférhető legyen.
Az Adatkezelő a IX/.1. pont a) alpontját kivéve a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért a felelősségét kizárja.
Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre a regisztráció során megadott adatok a III/1. pont szerint.
A Személyes adatok tárolása és információbiztonság
7 .1. Személyes adat csak az adatkezelés céljával összhangban kezelhető. A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokon kívül természetes személyazonosító adatokat nem tárol. A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat egy adatbázisban tárolja.
7.2. Az adatkezelés célja:
a) a weboldal szerinti szolgáltatásnyújtás biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, a honlapon történő regisztráció, kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés (számlázás) (szűkített adatkezelési cél) és
b) hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, promóció, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése (bővített adatkezelési cél)
7.3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
7.4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, amely az adatkezelés célját tekintve az alábbiak szerint differenciált:
 A jelen ÁSZF szerinti jogviszony létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, azaz a XI.7.2. a)
 A Szolgáltató az adatkezelés céljának differenciálásától függetlenül a Felhasználók személyes adatait egy adatbázisban kezeli.
 Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – a felhasználói tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 Az Felhasználóval egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

XII. Jogorvoslati tájékoztatás

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.
Panaszkezelés: A Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen küldheti el. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezését követő 15 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatónak a weboldalon megtalálható Adatvédelmi-, és kezelési nyilatkozatában foglalta irányadóak.

Az oldalunkon sütiket használunk marketing és felhasználói élmény javításának céljából.